0043.jpg

Convocatòries extraordinària i ordinària de proves lliures

Preinsc_matr TEXT AMB LA RESOLUCIÓ

Convocatòria extraordinària. Febrer 2018

Requisits:

Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de la realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).
No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) del curs 2017-2018 i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma.
El personal d’una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l’idioma que imparteix a l’EOI.
Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació.

1. Dates d’inscripció i enllaç a l’aplicatiu d’inscripció: a partir de les 9:00 del 27 de novembre de 2017 fins a l’1 de desembre de 2017 a les 23:59
2. Pagament de la taxa o preu públic: fins el 4 de desembre de 2017, abans de les 22:00
3. Llista provisional de persones admeses i excloses, a partir del 13 de desembre de 2017
4. Llista definitiva de persones admeses i excloses, a partir del 21 de desembre
5. Lliurament de documentació al centre examinador: des del moment de la publicació provisional d’admesos i exclosos i fins el 19 de desembre de 2017, dins l’horari de registre del centre
6. Calendari de les proves: 16 de febrer de 2018 prova escrita (convocatòria 15:30; inici de la prova 16:00)
7. Publicació resultats: a partir del 5 de març
8. Relació de centres examinadors

Convocatòria ordinària. Maig juny 2018

1. Dates d’inscripció: a partir de les 9:00 del 5 de març de 2018 fins al 9 de març de 2018 a les 23:59
2. Pagament de la taxa o preu públic: fins el 12 de març de 2017, abans de les 22:00
3. Llista provisional de persones admeses i excloses, a partir del 20 de març de 2018
4. Llista definitiva de persones admeses i excloses, a partir del 9 d’abril de 2018
5. Lliurament de documentació al centre examinador: des del moment de la publicació provisional d’admesos i exclosos i fins el 5 d’abril de 2018, dins l’horari de registre del centre
6. Calendari de les proves:
Nivell Intermedi-B1
Alemany: 6 de juny de 2018 a la tarda
Anglès: 31 de maig de 2018 a la tarda
Francès: 5 de juny de 2018 a la tarda
Nivell Avançat-B2
Alemany: 12 de juny de 2018 a la tarda
Anglès: 8 de juny de 2018 a la tarda
Francès: 11 de juny de 2018 a la tarda
Nivell C1 (Anglès)
Anglès: 22 de maig de 2018  la tarda
7. Publicació resultats: a partir del 25 de juny de 2018
8. Relació de centres examinadors: a la pàgina web del Departament d’Ensenyament no més tard del dia 8 de febrer de 2018

Comparteix
    Imprimir