0060.jpg

Consell Escolar

El Consell Escolar de l’EOI de Viladecans està format per:

Rodrigo Alonso. Director.
Rosaura González. Cap d’Estudis
María Carballal. Secretària.

Isabel Capellà Munar. Representant de l’Ajuntament de Viladecans.

Àngels Bosacoma Audí. Representant del professorat.
Carme Pons Marie. Representant del professorat.
Véronique Hoarau. Representant del professorat.
Francisco Redondo Sánchez. Representant del professorat.

Valeriano Muñoz Bernal. Representant de l’alumnat.
M. Teresa Calero Almodóvar. Representant de l’alumnat.
Héctor Carreño. Representant de l’alumnat.
Marta Jiménez Iborra. Representant de l’alumnat.

Purificación López Osorio. Representant del PAS.