0026.jpg

Departament d’alemany

El Departament d’Ensenyament fa una nova proposta de mòduls quadrimestrals (de setembre a gener, i de febrer a maig) amb una durada aproximada de 70 hores per curs.

A l’EOI de Viladecans s’oferirà la flexibilització dels nivell bàsic (primer i segon-A2) i intermedi (tercer-B1) i els nivells 4a, 4B, 5A i 5B

Com seran els cursos?
Igual que els extensius, però dividits en dos mòduls (per exemple, 1r A i 1r B).

Quina durada tindran?
Aproximadament 70 hores per mòdul

Quin programa s’impartirà?
El mateix dels cursos extensius, però només es farà la meitat del programa.

Quin és el preu?
La meitat dels cursos extensius. L’import de la quota de material serà de 15 € per curs. En cas de continuar de febrer a maig, es tornarà a fer efectiu l’import esmentat.

Com s’ha de fer la preinscripció i matrícula?
De  manera telemàtica seguint les instruccions que es troben publicades a la  web de l’escola. La matrícula es correspondrà amb un quadrimestre i no amb dos.

Quins avantatges té aquesta modalitat?

– Flexibilitzar i optimitzar el currículum.

– Repetir el mòdul A o B sense haver de repetir tot el curs.

– Matricular-se d’un bloc A o B a principi de curs o al segon quadrimestre.

Consulteu la web de l’escola per mantenir-vos informats.

* En cas de dubte adreceu-vos a la secretaria de l’EOI de Viladecans amb la certificació dels estudis previs realitzats.

Informació sobre aquests cursos a la web del Departament d’Ensenyament.

Professorat departament d’alemany

Cap de Departament: Àngels Bosacoma
Ana Martín García
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx


Horari d’atenció alumnes

Àngels Bosacoma: xxxxxxxxxxxxxxx
Ana Martín García: xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves