0050.jpg

Departament d’anglès

Professorat departament d’anglès

Rosaura González: Cap de departament
Rodrigo Alonso
María Carballal
Francisco Redondo
Marta Rius


Horari d’atenció alumnes

Rodrigo Alonso: dimecres 15:30-16:30
María Carballal: dimarts 14:00-15:00
Marta Rius: dimarts 15:30-16:30
Rosaura González: dilluns 15:30-16:30
Francisco Redondo: dimecres 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves