0012.jpg

Departament d’anglès

Professorat departament d’anglès

Cap de Departament: Rosaura González
Rodrigo Alonso
María Carballal
Francisco Redondo
Marta Rius


Horari d’atenció alumnes

Rodrigo Alonso: Dimarts de 15:00 a 16:00
María Carballal: Dimarts de 15:00 a 16:00
Marta Rius: Dimarts de 15:00 a 16:00
Rosaura González: Dilluns de 15:00 a 16:00
Francisco Redondo: Dilluns de 15:00 a 16:00

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves