0022.jpg

Departament de francès

Professorat departament de francès

Cap de Departament: Véronique Hoarau
Jorge León
Carme Pons Marie

Horari d’atenció alumnes
Véronique Hoarau: Dimarts de 15:00 a 16:00
Jorge León: Dimecres de 17:30 a 18:30
Carme Pons Marie: Dimarts de 15:00 a 16:00

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves