0003.jpg

Qui som

L’EOI de Viladecans va ser creada pel Decret 228/2007 de 9 d’octubre i, actualment, es regeix per la Llei Orgànica d’Educació de 20 d’abril de 2006 i la Llei d’Educació de Catalunya de 10 de juliol de 2009.

A l’EOI de Viladecans s’imparteixen els idiomes alemany, anglès i francès.

Missió

Som un centre educatiu  de titularitat pública de règim especial destinat a l’ensenyament i certificació d’idiomes. La nostra acció docent està orientada a la capacitació de l’alumnat per a l’ús dels idiomes fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. El nostre alumnat és majoritàriament adult i formem també professorat d’altres centres educatius en col•laboració amb els programes i projectes d’impuls de les llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament.

Concebem l’escola com un entorn educatiu de convivència al servei de la comunitat, que afavoreix la cohesió social.

Treballem l’educació intercultural per formar ciutadans tolerants amb les altres cultures i maneres d’entendre el món.

Afavorim  l’impuls de les tecnologies de la comunicació i l’aprenentatge (TAC) amb una nova manera de fer i amb la integració de les noves metodologies dins de l’aula.

Entenem l’avaluació de l’alumnat com un sistema continu i participatiu  que fomenti el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge necessàries perquè els estudiants esdevinguin autònoms i responsables del seu procés d’adquisició d’altres llengües.

Pel que fa a la certificació la nostra escola ofereix proves unificades, validades i relacionades amb els nivells del Marc Comú de Referència.

Impartim també cursos especials d’estiu o hivern i monogràfics donant resposta a la demanda que els cursos oficials no poden cobrir.

L’escola és un entorn de treball saludable de qualitat amb cura de les persones especialment en l’àmbit afectiu.

 Visió

Volem ser una EOI que formi ciutadans plurilingües i pluriculturals, preparats per al seu desenvolupament personal i professional dins del nostre marc europeu amb contactes i projectes amb altres centres d’Europa. Volem ser un referent a Catalunya en la integració de les TAC al procés d’aprenentatge-ensenyament, l’ús de sistemes d’avaluació participatius d’acord amb la normativa vigent i les directrius europees i la incorporació de l’element intercultural a les aules de manera que els nostres resultats acadèmics millorin.

Volem ser una escola referent a la comarca per tenir un funcionament basat en l’eficàcia i l’eficiència, per l’oferta de cursos oficials i especials i per poder començar a donar resposta a la demanda del nostre alumnat potencial amb la implantació dels nous nivells, més idiomes i nous models d’ensenyament-aprenentatge.

Valors

Som una organització del treball basada en l’autonomia del centre dins del marc legal actual.

Som una organització educativa amb cura de les persones, parant atenció especial als aspectes afectius i amb un ambient de treball en què les persones se sentin còmodes, acollides i respectades

Som una escola orientada al canvi i una organització que aprèn mitjançant el procediment d’assaig i error i  la interacció amb el nostre entorn. Canvi i aprenentatge van lligats íntimament.

Som un centre amb un lideratge compartit i cooperatiu i una cooperació professional que va més enllà de l’individualisme. Només amb la col·laboració i l’intercanvi es pot millorar de manera contínua.

Creiem i apliquem un enfocament pedagògic constructivista en línia amb la pedagogia  crítica, però sense perdre de vista l’eclecticisme com a manera d’arribar als diferents estils d’aprenentatge dels nostres alumnes.